FOCUS8720

Bewust Anders

'Burger'bevraging

Wat als... U voor één dag 'burger'meester was?

Als inwoner van onze gemeente weet u als geen ander wat er leeft en hoe het bewust anders kan.
Vul onze ‘burger’bevraging online in en laat uw stem horen!  

Liever een papieren versie? Download de PDF hier: Focus8720 – Burgerbevraging papieren versie
En mail of stuur ons de fysieke versie op.

De zomer moedigt ons aan tot nieuwe avonturen.
Durf te dromen van verandering.
#Focus8720Durft #DentergemDurft

#DENTERGEMDURFT

Durf jij mee te kiezen voor verandering?

Na 35 jaar met dezelfde burgemeester is het tijd voor een andere, frisse beleidsvoering. 

Focus8720 is een onafhankelijke politieke partij waarin alle deelgemeentes vertegenwoordigd zijn. Bij de vorige verkiezingen haalde Focus8720 reeds een mooie score van 40% van de stemmen.

We willen vanuit een positief verhaal behouden én versterken wat goed is. Daarnaast is er op veel vlakken ruimte voor vernieuwing en verbetering.

We pakken dit graag bewust anders aan. Team werk in dialoog met de inwoners.  Én met 4 bouwstenen: ‘voor én met de inwoners‘ – ‘veiligheid‘ – ‘natuurbewust‘ – ‘bereikbaarheid‘.

Dit is waar we met Focus8720 voor staan!

Resultaat 2018
0 %
HASHTAGS

Onze Bouwstenen

Middel 1FOCUS8720 voor en met de inwoners

Voor en met de inwoners

Dialoog met de jeugd, gezinnen, senioren, verenigingen én ondernemers. Én elk van hen ondersteunend versterken.
Middel 3FOCUS8720 bereikbaarheid

Bereikbaarheid

Een vlot contact met de gemeentediensten, élk voor zijn noden.
Middel 4FOCUS8720 veiligheid

Veiligheid

een (verkeers)veilig Dentergem.
Middel 7FOCUS8720 natuurbewust

Natuurbewust

De troeven van de landelijke ligging van Dentergem bewaken en verder uitbouwen.
DENTERGEM DURFT

Durf jij ook?

Voor de volgende verkiezingen pakken we opnieuw uit met een brede lijst aan kandidaten, die representatief zijn voor verschillende strekkingen en maatschappelijke overtuigingen waarbij ook alle deelgemeenten vertegenwoordigd zijn. Jij durft Focus8720 toch ook mee te versterken?  Dank om mee een krachtig alternatief te bieden voor de inwoners van onze gemeente.

Middel 1FOCUS8720 voor en met de inwoners

Voor en met de inwoners

Het zijn budgettair uitdagende tijden. We zijn er vóór de veiligheid en tevredenheid van onze inwoners in een leefbare gemeente. Jong, oud, verenigingen, ondernemers,… elk van hen moeten de inzet zijn van een doordacht beleid.

Dringende basiszaken moeten bewust anders aangepakt worden: geen oplapwerken, maar degelijk uitgewerkte plannen.  Een modernere infrastructuur én goed uitgeruste gebouwen. 

Middel 3FOCUS8720 bereikbaarheid

Bereikbaarheid

Jouw vereniging, bedrijf of gezin vraagt om een vlot contact met de gemeentediensten, elk voor zijn noden. Focus8720 onderlijnde de nood aan voldoende ondersteuning van het gemeentepersoneel.

#DENTERGEMDURFT

SAVE THE DATE!

Zet deze datum alvast in jouw agenda. Het worden historische gemeenteraadsverkiezingen.

13/10 2024

Middel 4FOCUS8720 veiligheid

Veiligheid

Focus8720 zet in op veilige fietspaden, onderhoud van wegen en voetpaden, én werkende camerabewaking waar nodig.

Middel 7FOCUS8720 natuurbewust

Natuurbewust

Met haar landelijke ligging heeft Dentergem een privilege waar veel andere gemeenten jaloers op mogen zijn.  

Focus8720 durft de nood aan natuurbewuste veranderingen onder ogen te zien.  In het begin van de beleidsperiode stelde Focus8720 de vraag om een degelijk klimaatplan uit te werken. 

In april 2024 werd gerapporteerd over de stand van zaken sinds 1/1/’21:

  • In die periode is er 0% – geen enkele meter !! – nieuw of structureel opgewaardeerd fietspad  t.o.v. het streefdoel gerapporteerd
  • Er werd slechts 1,23% extra bomen, zijnde 106 bomen, geplant t.o.v het streefdoel 8.632 bomen. Er is nog veel werk.
  • In die periode werd geen enkel collectieve energie-besparende renovatie gerapporteerd
  • Ook de laadpaleninfrastructuur kan nog een grote boost kennen. Deze zit slechts op een streefdoel van 5% t.o.v. het streefdoel.