FOCUS8720

Bewust Anders

De lente ontluikt.
Durf te dromen van verandering.
#Focus8720Durft #DentergemDurft

#DENTERGEMDURFT

Durf jij mee te kiezen voor verandering?

Bij de vorige verkiezingen haalde Focus 8720 een mooie score van meer dan 40 % van de stemmen. Wij hopen en rekenen er op dat deze verkiezingen in Dentergem ook historisch worden maar dan voor een heel andere reden. Na 6 legislaturen met dezelfde burgemeester en meerderheid aan het roer is het meer dan ooit duidelijk dat onze gemeente dringend nood heeft aan een frisse, moderne beleidsvoering die ook open staat voor waardevolle ideeën van buitenaf. Dit is waar we met Focus8720 voor staan!

Resultaat 2018
0 %
HASHTAGS

Onze Bouwstenen

Middel 1FOCUS8720 voor en met de inwoners

Voor en met de inwoners

Wij willen Dentergem klaarmaken voor de toekomst door te luisteren en in te spelen op de noden van alle inwoners.
Middel 3FOCUS8720 bereikbaarheid

Bereikbaarheid

Jouw vereniging, bedrijf of gezin vraagt om een vlot contact met de gemeentediensten, elk voor zijn noden.
Middel 4FOCUS8720 veiligheid

Veiligheid

Focus8720 zet in op veilige fietspaden, onderhoud van wegen en voetpaden, én werkende camerabewaking waar nodig.
Middel 7FOCUS8720 natuurbewust

Natuurbewust

Focus8720 wil de mooie, landelijke ligging van Dentergem beschermen en promoten.
DENTERGEM DURFT

Durf jij ook?

Voor de volgende verkiezingen willen we opnieuw uitpakken met een brede lijst aan kandidaten, die representatief zijn voor verschillende strekkingen en maatschappelijke overtuigingen waarbij ook alle deelgemeenten vertegenwoordigd zijn. Durf jij onze lijst mee actief of achter de schermen te versterken?  We willen jou er heel graag bij om een krachtig alternatief te bieden voor de inwoners van onze gemeente.

Middel 1FOCUS8720 voor en met de inwoners

Voor en met de inwoners

Het zijn budgettair uitdagende tijden. We zijn er vóór de veiligheid en tevredenheid van onze inwoners in een leefbare gemeente. Jong, oud, verenigingen, ondernemers,… elk van hen moeten de inzet zijn van een doordacht beleid. Dringende basiszaken moeten bewust anders aangepakt worden: geen oplapwerken, maar een degelijk uitgewerkt plan.  Hondiussite, JOC, zaal PAX, vroeger voetbalterrein Wakken,…

Middel 3FOCUS8720 bereikbaarheid

Bereikbaarheid

Jouw vereniging, bedrijf of gezin vraagt om een vlot contact met de gemeentediensten, elk voor zijn noden. Focus8720 onderlijnde de nood aan voldoende ondersteuning van het gemeentepersoneel.

#DENTERGEMDURFT

SAVE THE DATE!

Zet deze datum alvast in jouw agenda. Het worden historische gemeenteraadsverkiezingen.

13/10 2024

Middel 4FOCUS8720 veiligheid

Veiligheid

Focus8720 zet in op veilige fietspaden, onderhoud van wegen en voetpaden, én werkende camerabewaking waar nodig.

Middel 7FOCUS8720 natuurbewust

Natuurbewust

Met haar landelijke ligging heeft Dentergem een privilege waar veel andere gemeenten jaloers op mogen zijn.  

Focus8720 durft de nood aan natuurbewuste veranderingen onder ogen te zien.  In het begin van de beleidsperiode stelde Focus8720 de vraag om een degelijk klimaatplan uit te werken.